TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hytaýyň ykdysadyýeti

Bütindünýä banky boýunça dünýäniň ykdysady görkezijileri

Bütindünýä banky dünýäniň ykdysadyýeti babatda täze görkezijileri çap etdi. Şoňa laýyklykda, koronawirus ýokanjy sebäpli 2020-nji ýylda dünýän ykdysadyýeti 5,2 göterim pese gaçar. Iýun aýynyň hasabatyna...

Hytaýda “iPhone” telefonlaryň satuwy dikeldilýär

Ata Watan Eserleri
“Reuters” habarlar gullugynyň habaryna görä, “Apple” kompaniýasy mart aýynda Hytaýa takmynan 2,5 million “iPhone” telefonlaryny iberdi. Bu görkeziji fewral aýyndan 5 esse köpdür. Bu hem...