TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hytaýyň Hökümeti

HHR-yň Başlygy türkmen Liderine hat ugratdy

Hormatly jenap Prezident, Hytaýyň günortasynda birnäçe welaýatlarda bolup geçen giň gerimli suw joşgunlary zerarly iberen gynanç hatyňyz üçin Size Hytaýyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan, şeýle...