TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hytaýyň Awtoýollar müdirligi

60 Eýfele 100 futbol meýdanyna barabar köpri

vepa
Ol Gonkong bilen Makaony birleşdirýär. Insi derýasynyň üstünde gurlan köpri millionlarça adam üçin ýaşaýyşy ýeňilleşdirdi. Onuň ugry boýunça gatnaýan derhal otly bolsa işläp başlan ilkinji...