TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hytaýda

Hytaýda Täze ýyl baýramçylygy

Ata Watan Eserleri
Aý senenamasyna görä, täze ýyl Aziýanyň köp ýurtlarynda, esasanam Hytaýda, Wýetnamda we Günorta Koreýada bellenilýär. Dünýädäki baýramçylyklara 1,5 milliarddan gowrak adamyň gatnaşmagyna garaşylýar. Şeýle-de bolsa,...

Gyrgyzystanyň Prezidenti sapar bilen Türkmenistana gelmegi meýilleşdirýär

Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow özüniň ilkinji resmi saparlarynyň birini Türkmenistana amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada ýurduň daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew belläp geçdi. “Sputnik Tajikistan”...

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Ajaýyp owaza ýugrulan, owadan aýdymlary diňlesek göwnümiz göterilip, aýdym-saza bolan söýgümiz öňküsinden-de artýar. Bu elbetde, jadyly sungatyň güýjünden habar berýär. Aýdymçy üçin ajaýyp aýdymlary...

<> ― Aýa indiki ýolagçy

vepa
Ysraýyl tarapyndan Aýa uçuryljak älem-gözleg enjamy, ine, şeýle atlandyrylýar. Birki günlükde onuň taýýarlygy doly tamamlandy. «Bereşitiň» üstümizdäki hepde-de Aýa uçurylmagyna garaşylýar. «Space X» kompaniýasynyň «Falcon...