TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hytaýa

Türkmenistan polietilen söwdasynyň jümmüşinde

Koronowirus pandemiýasy Ýer ýüzünde plastmassa önümlerine bolan islegiň azalmagyna getirdi. Onuň deregine bir gezeklik önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän polietilen halkara söwdanyň iň geçginli harytlarynyň birine...

Türkmenistan mäş eksportuna başlaýar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda oba hojalygy önümlerini ösdürip ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar. Munuň üçin ýer bölekleri bölünip berilýär.  Üstümizdäki ýylda oba hojalygy öndürijileri üçin ilkinji gezek...

Dünýäniň iň ýaşuly adamy aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň ýaşuly erkek adamy hasaplanýan britaniýaly Robert Ueýton 112 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada “BBC” teleýaýlymy habar berýär. Şu ýylyň fewral aýynda ýaponiýaly Titesu...

Hindistan G-20-niň mejlisini kabul eder

vepa
Bütin dünýäde öndürilýän önümiň 90, söwdanyň 80 göterimi, dünýä ilatynyň bolsa üçden iki bölegi, yklymlaryň tutýan meýdanynyň deň ýarysy G-20-ä, ýagny Ýer ýüzüniň iň ösen...