TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hytaý Halk Respublikasynda 2023-nji ýyla çenli 5G ulgamly internetden peýdalanyjylaryň sany 560 milliondan gowrak bolar diýlip çaklanylýar.

Hytaýda 5G ulanyjylaryň sany artýar

Hytaý Halk Respublikasynda 2023-nji ýyla çenli 5G ulgamly internetden peýdalanyjylaryň sany 560 milliondan gowrak bolar diýlip çaklanylýar. Bu barada “Sinhua” habarlar gullugy habar berýär. Şol...