TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hytaý döwleti

6G üçin emeli hemra

Hytaý Ýer orbitasyna ýörite hemra ugradyp, 6G aragatnaşyk sistemasyny synagdan geçirmegi meýilleşdirýär. Bu hemra Taýuan kosmodromdan uçuryldy, şonuň bilen orbita ýene-de 12 sany hemra uçuryldy...

Pandalar köpelýär

Üç aý mundan ozal Günorta Koreýanyň Kýongi şäherindäki “Everland” seýilgähinde dünýä inen ilkinji panda halk köpçüligine tanyşdyryldy. Bu panda “Fu Bao” diýip atlandyryldy, bu bolsa...

Ýaponiýa Ýewropada elektrik hereketlendirijilerini öndürer

Ata Watan Eserleri
Elektroawtoulaglar üçin hereketlendiriji öndürýän Ýaponiýanyň “Nidec” korporasiýasy, Hytaý döwletinde elektroawtoulaglar öndürýän zawody gurlandan soň, Serbiýa döwletinde täze zawodanyň taslamasyna 2 milliard dollar töweregi maýa goýum...

Pandemiýa döwründe has-da baýan işewürler

Baş Redaktor
Pandemiýa döwründe dünýäniň baý adamlarynyň birnäçesiniň özüniň baýlygyny artdyrýandygy baradaky habarlar köp görmek bolýar. Şweýsariýanyň dünýä belli bankynyň soňky maglumatlaryna görä, emlägi 1 milliard dollardan...

“Akylly” dünýä üçin “akylly” gulp

Hytaýyň dünýä belli kompaniýalaryň biri bolan “Xiaomi” kompaniýasy özüniň yzygiderli tehnologik harytlaryny dünýä köpçüligine ýetirip durýar. Bu gezek kompaniýa özüniň “Xiaomi Automatic Smart Door Lock”...

Hytaý ilkinji marsohodyny uçurdy

Hytaý Marsda hyzmat etjek ilkinji gözleg ulagy bolan kosmos gämisini uçurdy. Hytaýlylar tarapyndan uçurylan kosmos gämi 7 aýda 55 million kilometr ýoly geçip, 2021-nji ýylyň...