TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hususy kärhanalaryň we hojalyk jemgyýetleriň dykgatyna!

Telekeçileriň, hususy kärhanalaryň we hojalyk jemgyýetleriň dykgatyna!

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) hususy kompaniýalary Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar etraplarynda 6 sany gurluşyk taslamasynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga çagyrýar. Desgalaryň sanawyna her...