TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hürriýet

Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy metbugat maslahatyny geçirdi.

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Ankara şäherinde 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçen ýylda ýurdumyzda geçirilen...