TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hünärmenler ýokary anyklykdaky kameralar

«Titanigiň» ikinji heläkçiligi gözegçilige alnar

Atlantik ummanynyň düýbünde ýatan meşhur «Titanik» gämisine ekspedisiýa ugradylýar diýip, «Associated Press» habar berýär. Topar gäminiň heläk bolşy bile bagly ýagdaýlary has içgin öwrenmekçi. Suwasty...