TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hünär okuw mekdebi 2021-2022-nji

Başlangyç hünär okuw mekdebi: okuwa çagyrýar

Aşgabat şäher häkimliginiň 4-nji başlangyç hünär okuw mekdebi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edilýändigini yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş...