TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

HTTU

Messini saklan goragçy

Goçguly Goçgulyýew Doglan wagty:             26-njy maý, 1977ý. Çykyş eden klublary: “Köpetdag”, HTTU, “Gara Altyn” – Türkmenistan “Pahtakor”, “Bunýodkor” – Özbegistan Kaýrat, Irtyş – Gazagystan...

Arslanmyrat Amanow – tejribäniň we üstünligiň ýoly

Baş Redaktor
Arslanmyrat Amanow Topary: AGMK (Özbegistan) Belgisi: 77 Milli ýygyndy: Türkmenistan Arslanmyrat Amanow diýlende biziň göz öňümize ilki bilen türkmen futbolunyň hem ýerli hem sebit döwletleriniň...