Tag : https://www.atavatan-turkmenistan.com/bosgunlar-boyunca-yokary-derejeli-wekillerin-maslahaty-geciriler/

JEMGYÝET

Ebrahim Raisi: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyz üstünlikli ösdüriler

Ata Watan Eserleri
Eýran Yslam Respublikasynyň  Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi, hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Şol hatda Eýranyň Prezidenti öz ýurdunyň Türkmenistanyň oňyn...