TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Howard Eiken

Elektron hökümet — täze sepgit

Ata Watan Eserleri
Mundan takmynan 30 ýyl töweregi öň biz täze maglumatlary kitaplardan, gazet-žurnallardan ýa-da adamlardan alýardyk. Häzirki wagtda el telefonynyň, kompýuteriň, tele we radio gepleşikleriň kömegi bilen...