TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Howanyň maýlamagy

Çölde pomidor ýetişdiriler

Ata Watan Eserleri
Birleşen Arap Emirliklerinde çöl şertlerinde pomidor ýetişdirmek işleri synag edilýär. Eger pomidordan göwnejaý hasyl alynsa, arap çöllüklerinde ekeranlçygylygyň beýleki görnüşleri boýunça hem synaglar dowam eder....