TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

howa

Türkmenistan gözleg motory Gozle – 2022-nji ýyldaky täzelenme

Ata Watan Eserleri
Gözle gözleg motory dizaýnyny täzeledi, has amatly we has çaltlaşdyrdy. Giňişleýin gözleg, Türkmenistandaky ähli habar beriş serişdelerinden täzelikler, her sekuntda täzelenýär. Gyzyklanmalar, akylly iýmit boýunça...

Gün şöhlesiniň saglyk üçin ähmiýeti

Tomus − bedeniň goraglylygyny ýokarlandyrmak, endamy taplamak üçin iň amatly wagtdyr. Sebäbi ýylyň iň yssy paslynda Gün, howa, suw hammamlaryny kabul etmek, witaminlerdir makro-mikro elementlere...

“United Airlines” awiakompaniýasy uçýan taksileri satyn alar

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “United Airlines” awiakompaniýasy howa menziline ýolagçylary gatnatmak üçin 200 sany elektrikli uçýan taksini satyn almagy maksat edinýär. “The Wall Street Journal” žurnalynyň habaryna görä,...

Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezidir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň: “Parahatçylygyň we dürli halklaryň medeniýetiniň goşulyşmagynyň ýoly bolan Beýik Ýüpek ýoly bir ýarym müň ýylyň dowamynda Türkmenistanyň üstünden geçdi” diýip belleýşi...

100 million dollar pul baýrakly bäsleşik

Dünýäniň baý adamlaryň hatarynda ikinji orny eýeleýän “Tesla we Space X” kompaniýalaryň ýolbaşçysy Ilon Musk, kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamyny döretmek atly bäsleşik yglan etdi....

Ekologiýa taýdan arassa geljegiň şäherini gurýarlar

Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammet bin Salman döwlet telewideniýesinde özüniň “The Line” taslamasyny yglan etdi. Bu taslamada ýurduň demirgazyk-günbatarynda howa şertlerine zyýan bermejek ekologiýa taýdan...

Koronawirusy ýok edýän örtük

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “Massaçusets Tehnologiýa Institutynyň” (MIT) alymlary häzirki wagtda filtrleme ulanylýan örtüklere derek, elektrik bilen işleýän, koronawirusynyň bölejiklerini 90% dereje gyzdyrylan nepis mis torundan howa geçirýän,...

Ulaglarda ätiýaçlandyryş işi kämilleşdiriler

Baş Redaktor
Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky Mejlisiň barşynda ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmek we bu ugry düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny täzelemek hem-d öňdebaryjy halkara tejribesini ornaşdyrmak...

Maý aýy iň yssy aý

Ata Watan Eserleri
Alymlar geçen maý aýynyň iň yssy aýlaryň biri bolandygyny bellediler. Ýewropa Bileleşiginiň howany gözegçilik ulgamy 2020-nji ýylyň maý aýynyň ähli maý aýlaryndan iň yssy aý...