TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hossarlyk we howandarlyk edarasy

Çagany perzentlige almagyň tertibi

Çagany perzentlige almagyň tertibi: Bu barada Adalat ministrliginiň resmi saýtynda şeýle berilýär. Çagany perzentlige almak ony perzentlige almak isleýän adamyň (adamlaryň) ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da...

Nika bozulandan soňra çaga bilen onuň ýakynlarynyň gatnaşyk saklamaga bolan hukugy barada

Ata Watan Eserleri
Atasynyň we enesiniň, babasynyň we mamasynyň, doganlarynyň, şeýle hem beýleki garyndaşlarynyň çaga bilen gatnaşyk saklamaga hukuklary barmy? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda...

Çagany perzentlige almagyň tertibi

Çagany perzentlige almak ony perzentlige almak isleýän adamyň (adamlaryň) ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da perzentlige alynýan çaganyň ýaşaýan ýeri boýunça geçirilýär. Çagany perzentlige almak isleýän adam...