TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hoşniýetli goňşuçylyk

Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň täze Konsepsiýasy taýýarlanar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugruny amala aşyrmak boýunça geçen, 2020-nji ýylda alnyp...