TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Horwatiýa

Ýewro-2020: 28-nji iýundaky duşuşyklar

Ýewropa çempionatynda 1/8 final tapgyrynyň duşuşyklary dowam edýär. Daniýa, Italiýa, Çehiýa, Belgiýa ýaly döwletler 1/4 final tapgyryna çykdylar. Nobatda Fransiýa, Horwatiýa, Ispaniýa hem-de Şweýsariýa ýaly...

Rus awiakompaniýalary Türkmenistana uçmaga rugsat aldy

Russiýanyň awiakompaniýalary dünýäniň 19 ýurduna yzygiderli gatnaw amala aşyrmak üçin rugsat aldy. Şeýle ýurtlaryň biri hem Türkmenistan. “orient.tm” internet neşiriniň habaryna görä, “RIA Nowosti” habarlar...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa Bileleşiginiň...

Halkara kino festiwalyna hödürlenen filmler

14-nji iýunda başlajak Halkara migrasiýa film festiwalynda “çeper film” kategoriýasynda bäsleşjek filmler yglan edildi. Dünýä abraýly baýraklarynyň eýesi bolan režissýor Nuri Bilge Jeýlanyň emin agzasy...

Futbolçy eksportunda öňdebaryjy ýurtlar

Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda futbol iň ýörgünli sport görnüşleriniň birine öwrüldi. Bu sport şol bir wagtda ykdysady taýdan hem bähbitli bolup durýar. Bir tarapdan...

Ýewro ― 2020-niň bijeleri çekildi

vepa
30-njy noýabr gijesi Rumyniýanyň paýtagty Buharest şäherinde futbol boýunça 2020-nji ýylda geçiriljek Ýewropa çempionatynyň bije çekilişik dabarasy boldy. Mälim bolşy ýaly, ozalkylaryndan tapawutlylykda,...