TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararlaryna laýyklykda

Käbir ýurtlar bilen hökümetara toparynyň düzümi tassyklandy

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararlaryna laýyklykda, käbir ýurtlar bilen özara gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen hökümetara toparynyň türkmen düzümi tassyklandy. Bu babatda gol çekilen resminamalar şeýle:...