Tag : Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň we beýleki döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.

JEMGYÝET

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň we beýleki döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz...