Tag : hormatly Prezidentimiz geljek ýylda Türkmenistanyň

DÜNÝÄ

Geljek ýyl Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe döwletleriniň sammiti geçiriler

Şu gün ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde çykyş eden hormatly Prezidentimiz geljek ýylda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň hem-de...