Tag : Hormatly Prezidentimiz dabara gatnaşyjylara “Ýaşasyn parahat durmuş” diýlip atlandyrylan goşgusyny okap berdi.

DÜNÝÄ

Milli Liderimiz “Ýaşasyn parahat durmuş” atly goşgusyny ýazdy

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 26 ýyllyk dabaralarynyň çäklerinde baýramçylyk kabul edişlik çäresi geçirildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, bu dabara...