TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň käbirinde guramaçylyk meselelerine garady. Bu barada milli Liderimiz degişli Permandyr kararlara gol çekdi.

Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde täze ýolbaşçylar bellenildi

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň käbirinde guramaçylyk meselelerine garady. Bu barada milli Liderimiz degişli Permandyr kararlara gol çekdi. Şol resminamalar laýyklykda: Abdymuhammet Begmyradowiç Aramow Aşgabat...