TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Horezmde ylmy ösüşiň taryhy aýratynlyklary we onuň terbiýeçilik däpleri

Horezmde ylmy ösüşiň taryhy aýratynlyklary we onuň terbiýeçilik däpleri

Mahmyt Zamahşarynyň, Nejmeddin Kubranyň we Mahmyt Pälwanyň edebi mirasy esasynda.Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Horezm we onuň paýtagty Ürgenç şäheri Gündogar bilen Günbatar medeniýetleriniň baýlaşmagyna,...