TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hökümet

Ilkinji Oksforduň sanjymy sanjym edildi

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýanyň Oksford uniwersitetiniň we “AstraZeneca” farmasewtiki kompaniýasynyň bilelikde öndüren koronawirus keseline garşy sanjymy ilata sanjym edilip başlandy. Ilkinji bolup 82 ýaşly britaniýaly Braýan Pinkere...

Sanly walýuta dolanyşyga giriziler

Şwesiýa döwleti sanly walýutasyny satuwa çykarmak üçin ilkinji resmi ädimini etdi. Şeýle hem Şwesiýanyň hökümeti özüniň milli kron walýutasyny, sanly walýuta çalşar diýip, “Independent” habar...

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abä Ýaponiýanyň günorta sebitinde bolup geçen giň gerimli suw joşguny we süýşgünler netijesinde köp...