TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň göni wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek nobatdaky mejlisi