TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hökümet mejlisi

Türkmen alymlary tarapyndan 346 ylmy iş alnyp barylýar

2020-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan ileri tutulýan ugurlar boýunça ylmy işleriň 346-synyň ýerine ýetirilişi utgaşdyryldy, 668 golýazma seredildi. Bu barada wise-premýer P.Agamyradow geçen hepdäniň anna...

Ýedi aýda Türkmenistanda içerki önümiň ösüşi 5,7 göterime barabar boldy

Türkmenistanda şu ýylyň ýedi aýynda jemi içerki önümiň ösüşi 5,7 göterime barabar boldy ― diýip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow 14-nji awgustda geçirilen hökümet mejlisinde...