TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

HOJAMYRADOW  Wepamyrat

Käşir ýagynyň ähmiýeti

Käşir ýagynyň peýdalary Bilşimiz ýaly ösümlikleriň dermanlyk gurluşlary adamzat üçin elmydama peýdalydyr. Bulara goşulan käşir ýagynyň peýdalary sanamak bilen gutarmaýar. Hakyky witamin dükany bolan käşir,...