TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

himiýa

Talyp-2022:“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Energiýa hojalygy we elektrik...

Talyp-2022:«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Nebit, gaz känleriniň enjamlaryna tehniki...

Ylym –  ösüşlere badalga

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni ugurlardaky ösüşi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy köp                                     babatda milli ylmymyzyň ösüş derejesine baglydyr Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow  Alym Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ylym-bilim...

10-njy dekabr – Nobel güni  we Nobel baýragynyň gowşurylyş dabarasy

Şwesiýanyň we Norwegiýanyň jemgyýetçilik we intellektual durmuşynda möhüm wakalaryň biri-de Nobel baýragydyr. Bu ajaýyp baýrak ylmy gözleglere, oýlap tapyşlara we medeniýete, jemgyýete goşant goşan adamlar...

Nobel baýragy barada gyzykly maglumatlar

Stokgolmda we Osloda 4-nji oktýabrdan 11-nji oktýabr aralygynda fiziologiýa we lukmançylyk, fizika, himiýa, edebiýat, şeýle hem Şwesiýanyň Döwlet bankynyň ykdysadyýet baýragy boýunça Nobel baýragynyň eýeleri...

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa sapary

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine şu ýylyň 30-njy marty-2-nji apreli arasynda boljak iş saparyna görülýän taýýarlyk barada...

Türkmenistan bilen Oman hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşyldy

Sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, oman tarapyna –...

Türkmenistan bilen Hindistan senagat pudagynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. TOPH TASLAMASY ULY ÄHMIÝETE EÝE Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen-hindi gatnaşyklarynyň...

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi…

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi Şwesiýada geçirilen dabarada yglan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň çäginde işleýän Bütindünýä Azyk Maksatnamasy bu baýraga mynasyp boldy. 2020-nji ýylda Nobel...

Nobel hepdeligi: himiýa ugrunyň ýeňijileri belli boldy

Nobel baýragy boýunça komitet 2020-nji ýyl himiýa babatda Nobel baýragynyň ýeňijilerini mälim etdi. Bu baýraga Fransiýadan Emmanuel Şarpantýe hem-de ABŞ-dan Jennifer Daudne eýe boldy. Nobel...