TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Himiýa pudagyny ählitaraplaýyn ösdürmek garaşsyzlyk ýyllarynda strategik ugurlaryň biri hökmünde kesgitlenildi.