TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hie Jengsin

Aýda ekilen pagta doňdy

vepa
Ozalky täzeliklerimiziň birinde Hytaýyň «Chang’i 4» älem gämisiniň Aýyň «tümlük» tarapyna gonandygyny habar beripdik. Dünýäniň internet saýtlarynda birki günlükde çykan habarlarda bolsa älem gämisiniň Aýa...