TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Her ýyl dünýä boýunça müňlerçe moda žurnallary satylýar. Emma ilkinji moda žurnaly 1856-njy ýylda Germaniýada döredilipdir.

Moda bilen gyzyklanýanlar üçin täsin maglumatlar

Penjekleriň ýeňinde ýerleşdirilen ilikler Napoleonyň döwründen galypdyr. Napoleon esgerleriniň penjekleriniň ýeňlerine burunlaryny süpürmezligiň öňüni almak üçin penjeklerinde ilik goýmaklaryny buýrupdyr Şa zenany Wiktoriýa ak gelin...