TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hepdelik täleýnama (03-09 oktýabr )

Hepdelik täleýnama (03-09 oktýabr )

Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Bu hepde hamallar işlerinde hiç hili täze meýilnamalara başlamaly däl. Çünki siziň başlangyçlaryňyzyň kärdeşler we hyzmatdaşlar tarapyndan kabul edilmezligi ähtimal....

Aýyň täleýnamasy: Oktýabr

Ata Watan Eserleri
Hormatly okyjylarymyz! Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, resminamalaryň terjimesi üçin  Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy:...