TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hemra

Ýene-de hemra uçuryş merkezini gurar

Hytaý Halk Respublikasy soňky ýyllarda kosmos ýaryşynda öňki orunlara mynasyp bolup, özüniň täze taslamalary esasynda iň uly bäsdeşi hasaplanylýan ABŞ bilen bäsdeşligini güýçlendirmek isleýär. Soňky...

Ömrümizde bir gezek bolup geçer

Ata Watan Eserleri
21-nji dekabrda astronomlar we ýyldyzly asmany söýýänler seýrek bir waka tomaşa edip bilerler. Şol günde astronomlar Saturn bilen Ýupiter planetalaryň beýik birleşmesini görerler. Owadan pursatlar...

6G üçin emeli hemra

Hytaý Ýer orbitasyna ýörite hemra ugradyp, 6G aragatnaşyk sistemasyny synagdan geçirmegi meýilleşdirýär. Bu hemra Taýuan kosmodromdan uçuryldy, şonuň bilen orbita ýene-de 12 sany hemra uçuryldy...

BAE-niň nobatdaky missiýasy nirä?

Birleşen Arap Emirlikleriň Premýer-ministri Muhammed ben Raşid Al Maktum özüniň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky sahypasynda, Birleşen Arap Emirlikleriň Aýa gözleg maksatnamasynyň başlandygyny habar berdi. Emirlikler tarapyndan...