TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Hello Türkiye” atly kampaniýa badalga berdi.

“Hello Türkiye” atly kompaniýa

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Prezidentiniň diwanynyñ ýanyndaky Aragatnaşyk boýunça müdirligi ýurduñ “Türkiye” diýip atlandyrylýan milli we halkara adynyñ halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde netijeli ulanylmagyny maksat edinip, “Hello...