TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

häzirki zaman ylmy bilen ýüki ýeten ýaş hünärmenleri ýetişdirmek bilen baglanyşyklydyr.

Ýurdumyzda ýene-de bir bilim ojagy döredilýär

Ata Watan Eserleri
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýylsaýyn ösüp-özgerip, ykdysady taýdan ösýän döwletleriň hatarynda dünýäde giňden ykrar edilýär. Munuň özi, ilkinji nobatda, häzirki zaman ylmy bilen ýüki ýeten...