TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

häzirki wagtda güýzki bag ekmek möwsümine taýýarlyk görülýär.

Güýzki bag ekmek möwsümine taýýarlyk görülýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet strategiýasynyň durmuşa geçirilişi barada...