TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kärhanalarynda  guwandyryjy zähmet görkezijileri gazanylýar.

Nebitgaz pudagynyň ösüşli menzilleri

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kärhanalarynda  guwandyryjy zähmet görkezijileri gazanylýar. Pudagyň döwrebap derejede ösdürilmegine uly ähmiýet berýän hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýangyç-energetika toplumyna köp möçberde...