TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hazar deňziniň hukuk derejesi

Suwuň bioserişdeleri goralar

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ministrler Kabinetinde ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň biri...