TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

haýyr-sahawat işleri

COVID-19: Ronaldonyň köýnekçesiniň satuwy

Koronawirus ýokanjyna garşy göreşiň dowam edýän döwründe haýyr-sahawat işleri dowam edýär. Muňa Italiýanyň “Ýuwentus” topary hem goşuldy. Toparyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldonyň gol çekip, satuwa...

100 ýaşynda rysarlyk derejesi berildi

Beýik Britaniýada koronawirus ýokanjy döwründe haýyr-sahawat işlerini ýola goýan hem-de milli saglyk ulgamy üçin 32 million funt-sterling möçberinde pul serişdelerini jemlemegi başaran kapitan Tom Mura...

«Azercell» weteranlara azyk paýlady

Ata Watan Eserleri
Azerbaýjanyň «Azercell Telecom» kompaniýasy Ýeňiş gününde ýurtdaky weteranlara haýyr-sahawat işlerini alyp bardy ― diýip, «Turan» habarlar agentligi ýazýar. Has takygy, kompaniýa Ýer ýüzünde Beýik Ýeňşiň...