TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Haýwanat dünýäsinden geň maglumatlar

Haýwanat dünýäsinden geň maglumatlar

Albatroslaryň uçmagy üçin ganatlaryny şemala garşy dolulygyna açyp, howada saklanmagy ýeterlikdir. Olar şeýle görnüşde ganat kakmazdan, juda nuzak wagtlap uçup bilýärler. Gülli meýdanyň üstünden baran...