TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Haşal otlara

Haşal otlara garşy göreş çäreleri

Oba hojalyk pudagynyň ekerançylygynda gyzgalaňly döwür dowam edýär. Ekerançylykda dürli görnüşli gök we bakja ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça işler ýokary derejede alnyp barylýar. Şeýle işlerde...