TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Haşal otlara garşy “Vitirover” roboty

Haşal otlara garşy “Vitirover” roboty

Oba hojalyk pudagy ilaty azyk önümleri we gaýtadan işleýän senagat pudaklaryny çig mal bilen üpjün etmekde örän möhüm pudakdyr. Bu pudagyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak hem-de...