TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

has güýçli” atly şygar üýtgetmek kararyna gelindi.

127 ýyllyk şygar üýtgedildi

Olimpiýa oýunlarynyň şygary ilkinji gezek üýtgedildi. 1894-nji ýylda kabul edilen “Has çalt, has ýokary, has güýçli” atly şygar üýtgetmek kararyna gelindi. Bu barada häzirki günlerde...