TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

haryt dolanyşygy

Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar

Ata Watan Eserleri
Merkezi Aziýa ýurtlary bilen dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak Özbegistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugry hasaplanýar. Bu barada Özbegistanyň resmi habarlar gullugynda bellenilip geçilýär. Şol habarda...

Türkmen-türk söwda-ykdysady gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de Türkiýe Respublikasynyň söwda ministri Ruhsar Pekjanyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Onlaýn duşuşygyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady...

London bilen Tokionyň rekord söwda ylalaşygy

Beýik Britaniýa bilen Ýaponiýa erkin söwda şertnamasyna gol çekdi. Tokionyň kabul ediş öýünde geçirilen dabarada bu resminama Beýik Britaniýanyň daşary söwda ministri bilen Ýaponiýanyň daşary...