Tag : “Halkbank” döwlet täjirçilik banky

JEMGYÝET

“Halkbank”: açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti boldy

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde “Halkbank” döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek barada resminama kabul edildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-2025-nji ýyllarda...
BILIM

Türkmen ýaşlary tehnologik täzelikleri amala aşyrýarlar

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň ýa­nyn­da «Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bi­le­lik­dä­ki «San­ly çöz­güt IT meý­dan­ça» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti­niň dö­re­dil­me­gi ýur­du­myz­da bi­li­mi, yly­my, önüm­çi­li­gi we işe­wür­li­gi bag­la­nyş­dyr­ýan il­kin­ji...
BIZNES

“Talyp tölegi” Talyplara ýeňillikleri döredýär

vepa
Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky sentýabr aýynda açylan “Talyp tölegi” hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmatyň üsti bilen ýurdumuzda tölegli esasda okaýan talyplar özleriniň okuw töleglerini nagt...