TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara zenanlar gününiň baýramçylyk dabaralary

“Bahar aýdymy” atly baýramçylyk konserti geçirildi

Şu günler ýurdumyzda Halkara zenanlar gününiň baýramçylyk dabaralary giň gerimde bellenilip geçilýär. Şeýle baýramçylyk dabaralarynyň biri “Watan” kino konsert merkezinde geçirildi. “Bahar aýdymy” atly baýramçylyk...