TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda geçiriljek  “Talyp gözeli – 2022” atly gözellik bäsleşigi yglan edildi.

“Talyp gözeli – 2022” atly gözellik bäsleşigi yglan edildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp...