TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara ykdysady gatnaşyklary

Türkmenistanyň milli diplomatiýa mekdebine – 13 ýyl

Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň pugtalandyrylmagynda we ösdürilmeginde, ýokary halkara abraýynyň gazanylmagynda we halkara ulgamynyň utgaşmasynda türkmen diplomatlary aýratyn orny eýeleýär. Şol sebäpli hem...

Türkmenistanda internet žurnalistikasy öwrediler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugruny amala aşyrmak boýunça geçen, 2020-nji ýylda alnyp...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...